Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Работа при нас

Образци на документи за конкурси

Образци на документи за конкурси:

        Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКД

        Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители/

        Декларация съгласно Закона за защита на личните данни

 

Актуални конкурси

 

 

Архив конкурси

 

Конкурс за длъжност "Главен счетоводител" в Дирекция "Административни финансови и правни дейности"

2018-08-28  Протокол за резултатите от проведен тест за длъжност "Главен счетоводител"

2018-08-15  Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност "Главен счетоводител"

2018-08-01  Обява за конкурс за длъжност "Главен счетоводител"

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в направление "Опазване на водите" дирекция "Контрол на околната среда"

2018-07-05  Протокол за резултатите от проведен тест за длъжност Старши експерт

2018-06-13  Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса за длъжност Старши експерт

2018-05-25  Обява за конкурс за длъжност Старши експерт

 

Конкурс за длъжност "Главен юрисконсулт" в дирекция "АФПД"

2018-04-10  Извлечение от протокол с резултатите от проведен тест за длъжността Главен юрисконсулт

2018-04-03  Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност Главен юрисконсулт

2018-03-15  Обява за конкурс за длъжност Главен юрисконсулт

 

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

2018-03-07 Извлечение от  протокол с резултатите от проведен тест за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

2018-02-23  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

2018-02-08  Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт" в дирекция "Превантивна дейност", направление "ОВОС и ЕО"

 

2017-10-26  Архив конкурси м. юни 2017 г.


--
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2018. Всички права запазени.