Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Доклади от комплексни проверки

2018 г.
2017 г.

"ЛВК Винпром" АД, гр. Търговище

"Тандем" ООД, гр. Попово, площадка с. Дриново

"Херти" АД, гр. Шумен

"ЕСТ Трейд" ООД, гр. Търговище

"Екомакс" ООД, площадка гр. Шумен

"Меггле България" ЕООД, гр. Шумен

"Месни продукти Т" ЕООД, гр. Шумен

"Месни продукти" ЕООД, с. Здравец

"Дюра-тайлс БГ" АД, инсталация гр. Нови Пазар

ГПСОВ, гр. Шумен

"Плиска ойл" ООД, гр. Шумен - допълнителна информация

"Плиска ойл" ООД, гр. Шумен

"Автомагистрали - Черно море" АД, гр. Шумен

"Милктрейд БГ" ООД, с. Съединение

ГПСОВ с канализационна мрежа, гр. Попово

"Дайкъри продъктс" ЕООД

ЕТ "Милена Митова", с. Алваново

"Лавена" АД, гр. Шумен

"Теси" ООД, гр. Шумен

"Екофол" АД, гр. Търговище

"Айсис" ООД, консервна фабрика гр. Каспичан

"Фрештекс текстил финишинг" ЕООД, гр. Попово

"Хаддад милк" ЕООД, с. Макариополско

СД "Добромир Йорданов - Огнян Илиев - ЕЗОКС", с. Славяново

"Хартцвет" ООД, гр. Шумен

"Фикосота" ООД, гр. Шумен

"Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, гр. Търговище

"Юес комерс" ООД, млекопреработвателно предприятие, с. Голямо Градище 

"Херти-М" ООД, гр. Шумен

"СМА минерал Бургас вар" ЕООД, гр. Бургас, призводствена площадка с. Троица

"Мебел стил" ООД, гр. Търговище

"Артемис" ООД, гр. Шумен

ГПСОВ с канализационна мрежа, гр. Търговище

ЕТ "Веселин Запрянов", гр. Пловдив, производствена площадка гр. Шумен

"Ваком МП" ООД, гр. Шумен

"Крис ойл - 97" ЕООД, гр. Каспичан

"Роса" АД, гр. Попово

"Надежда" ООД, с. Климент

"Електроапаратура" ЕАД, с. Ковачевец

"Каолин" ЕАД, гр. Сеново

"Глас комерс" ООД, гр. Нови Пазар

 

2013 г. - 2016 г.

--
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2018. Всички права запазени.