Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Заповеди

 

Заповеди

Заповед №244 от 30.04.2018 г. на Министъра на околната среда и водите за ползване през 2018г. на листо-стъблена маса от Блатно кокиче

Заповед РД-265 от 11.05.2018 г. за допълване на Заповед № РД-244-30.04.2018 г. на Министъра на околната среда и водите за ползване през 2018 г. на листо-стъблена маса от Блатно кокиче

Заповед №50 от 07.03.2018 г. на Директора на РИОСВ-Шумен за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по реда на чл. 10 от Закона за лечебните растения

Заповед РД-56 от 01.02.2018 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на специалния режим за опазване и ползване на лечебни растения


19-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2018. Всички права запазени.