Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Разпореждания за предварително изпълнение

 

         На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ Шумен съобщава за постановено Решение за допускане на предварително изпълнение №1/2016 г. на Директора на РИОСВ Шумен, с което се допуска предварително изпълнение на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-28-ПР/2016 г. на Директора на РИОСВ Шумен, с възложител "Дюра - Тайлс БГ" АД гр. София за "Доизграждане на блок F на завод за производство на керамични изделия с производствен капацитет 75 t/24h" /публикувано на 17.09.2016 г./.

Решение за допускане на предварително изпълнение

 

Разпореждане за предварително изпълнение през 2012г.


17-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2018. Всички права запазени.