Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка през 2018 г.

 

2018-07-20Съобщение за Решение № ШУ-03-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Програма за управление на отпадъците 2016-2020г. (актуализирана) с възложител Община Велики Преслав.

2018-07-09  Съобщение за Решение № ШУ-02-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на изготвяне на подробен устройствен план  - план за застрояване и ПУП - парцеларен план за инженерната инфраструктура, във връзка с промяна предназначението на земята от земеделска земя в устройствена зона предимно производствена - пп1 и изграждане на склад и офиси, с възложител "НН комерс" ЕООД, гр. Шумен.

2018-03-30  Съобщение за Решение № ШУ-01-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на изменения и допълнения на програма за управление на отпадъците на община Каспичан за периода 2016 - 2020 г., с възложител община Каспичан.


30-03-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2018. Всички права запазени.