Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Доклади от контрол на комплексни разрешителни 2018 г.

 

"Алкомет" АД

"БМП Близнаци" ООД

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, В. Преслав и др.

"Карлсберг България" АД

"Брамас 96" АД


26-03-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2018. Всички права запазени.