Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Доклади от контрол на комплексни разрешителни 2018 г.

 

"Ново стъкло" ЕАД

"Братя Томови" АД

"Хибриден център по свиневъдство" АД

"Гужер комерс" АД

Регионално депо за неопасни битови отпадъци за общините Омуртаг, Върбица и Котел

"Алкомет" АД

"БМП Близнаци" ООД

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, В. Преслав и др. - допълнение

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, В. Преслав и др.

"Карлсберг България" АД

"Брамас 96" АД - допълнение

"Брамас 96" АД


26-03-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2018. Всички права запазени.