Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Публичен електронен регистър съгласно Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

 

Публичен електронен регистър по чл. 1, ал. 1, т. 7 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях


18-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2018. Всички права запазени.