Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ Шумен включва още 16 обекта в националната контролно-информационна система за състоянието на отпадъчните води         По предложение на РИОСВ Шумен още 16 обекта ще бъдат включени през 2008 г. в националната контролно-информационна система за състоянието на отпадъчните води. С промяна в нормативните документи беше разширен обхвата на контрол и през следващата година в системата ще попаднат 43 предприятия, които се намират на територията на Шуменска и Търговищка област.

02-01-2008


РИОСВ – Шумен ще провери изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС

Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 94 проверки през септември

РИОСВ - Шумен отбеляза Европейската седмица на мобилността

Експерти от РИОСВ Шумен с образователни инициативи в Нови Пазар

РИОСВ – Шумен участва в „Да изчистим България заедно“