Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Започна изготвянето на проекти на заповеди за обявяване на защитените зони по екологичната мрежа “Натура 2000”         Започна изготвянето на проекти на заповеди за обявяване на защитените зони по екологичната мрежа “Натура 2000”. Зоните са по директивата за опазване на дивите птици. Зона «Овчарово» с идентификационен код BG 0002093 попада на територията на 5 землища в Община Търговище, а зоната “Котленска планина” / BG 0002029/ обхваща 17 землища в община Върбица и 5 в община Омуртаг.

02-01-2008


РИОСВ и РЛ – Шумен с инициатива за Световния ден на околната среда

РИОСВ- Шумен награди победителите в конкурса „Гората за децата“

РИОСВ Шумен с образователни инициативи в Търговище

РИОСВ – Шумен с разнообразни инициативи за Световния ден на околната среда

Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2017/2018 г.