Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Започна изготвянето на проекти на заповеди за обявяване на защитените зони по екологичната мрежа “Натура 2000”         Започна изготвянето на проекти на заповеди за обявяване на защитените зони по екологичната мрежа “Натура 2000”. Зоните са по директивата за опазване на дивите птици. Зона «Овчарово» с идентификационен код BG 0002093 попада на територията на 5 землища в Община Търговище, а зоната “Котленска планина” / BG 0002029/ обхваща 17 землища в община Върбица и 5 в община Омуртаг.

02-01-2008


65 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

РИОСВ – Шумен участва в 43-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

През декември експертите на РИОСВ Шумен са извършили 15 извънредни проверки

ВАЖНО! Водене на публични регистри чрез Национална информационна система

РИОСВ - Шумен посрещна деца от ДГ „Щурче“