Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Започва 32-рото преброяване на зимуващи водолюбиви птици         Експертите на РИОСВ Шумен ще участват в 32-рото преброяване на зимуващи водолюбиви птици, което ще се проведе едновременно в цяла Европа в периода 11-13 януари. Среднозимното преброяване е официално приета методика за мониториг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

10-01-2008


РИОСВ – Шумен ще провери изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС

Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 94 проверки през септември

РИОСВ - Шумен отбеляза Европейската седмица на мобилността

Експерти от РИОСВ Шумен с образователни инициативи в Нови Пазар

РИОСВ – Шумен участва в „Да изчистим България заедно“