Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Комисия разпредели квотите за събиране на лечебни растения на територията на РИОСВ – ШуменВ РИОСВ -Шумен комисия разпредели допустимите за събиране количества билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за 2018 г. В нея участваха експерти от инспекцията и представители на ТП „ДГС Върбица“, ТП „ДГС Смядово“, ТП „ДЛС Паламара“, ТП „ДГС Търговище“, ТП „ДГС Омуртаг“, община Върбица и билкозаготвители. 

Одобрени са допустими за събиране количества за червен божур, зърнастец елшовиден,  иглика, кисел трън, лазаркиня,  лудо биле, ранилист , катраника , шапиче и решетка безстъблена.

Директорът на Регионална инспекция по околна среда и водите Шумен ще издаде заповед за разпределение на допустимите за събиране количества билки от естествени находища.

07-03-2018


108 проверки е извършила РИОСВ- Шумен през юли

Експерти от РИОСВ с открит урок в ДГ „Златната рибка“- Шумен

Експерти от РИОСВ Шумен почистиха замърсени площи на територията на ПП „Шуменско плато“

РИОСВ – Шумен кани общините да се включат в Европейската седмица на мобилността

СЪОБЩЕНИЕ