Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Комисия разпредели квотите за събиране на лечебни растения на територията на РИОСВ – ШуменВ РИОСВ -Шумен комисия разпредели допустимите за събиране количества билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за 2018 г. В нея участваха експерти от инспекцията и представители на ТП „ДГС Върбица“, ТП „ДГС Смядово“, ТП „ДЛС Паламара“, ТП „ДГС Търговище“, ТП „ДГС Омуртаг“, община Върбица и билкозаготвители. 

Одобрени са допустими за събиране количества за червен божур, зърнастец елшовиден,  иглика, кисел трън, лазаркиня,  лудо биле, ранилист , катраника , шапиче и решетка безстъблена.

Директорът на Регионална инспекция по околна среда и водите Шумен ще издаде заповед за разпределение на допустимите за събиране количества билки от естествени находища.

07-03-2018


65 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

РИОСВ – Шумен участва в 43-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

През декември експертите на РИОСВ Шумен са извършили 15 извънредни проверки

ВАЖНО! Водене на публични регистри чрез Национална информационна система

РИОСВ - Шумен посрещна деца от ДГ „Щурче“