Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Ученици гостуваха на РИОСВ и регионалната лаборатория към ИАОС    Дни преди отбелязването на  Световния ден на водата- 22 март  ученици от  СУ „Йоан Екзарх Български“ Шумен гостуваха на информационния център на регионалната екоинспекция. Експерти разказаха за работата на инспекцията за подобряване състоянието на околната среда и дейностите, свързана с опазване чистотата на  водата.  Прожекция на документален филм  запозна децата с дейността на регионалната лаборатория към ИАОС.  Лаборанти показаха апаратурата за анализ на пробите от отпадъчни води и почви

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за  привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро.  Тази година избраната тема е  „Природата за водата“, която е насочена към прилагане на природосъобразни решения за справяне  с предизвикателствата, пред които сме изправени през 21 век.

 

  

 

 

16-03-2018


РИОСВ – Шумен ще провери изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС

Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 94 проверки през септември

РИОСВ - Шумен отбеляза Европейската седмица на мобилността

Експерти от РИОСВ Шумен с образователни инициативи в Нови Пазар

РИОСВ – Шумен участва в „Да изчистим България заедно“