Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен и РЛ Шумен посрещнаха студентиЕксперти от РИОСВ – Шумен посрещнаха студенти от II курс от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски, специалност „Инженерна логистика“ в Информационния център. Те проведоха екологична беседа относно намаляването и повторната употреба на отпадъци от битов, производствен и строителен характер, както и възможностите за увеличаване на рециклируемите отпадъци и подходите за това.

Студентите посетиха и Автоматичната измервателна станция (АИС) за контрол качеството на атмосферния въздух към Региoнална лаборатория Шумен. Те имаха възможност в реално време да наблюдават измерванията на контролираните показателите – серен диоксид, озотни оксиди, озон и ФПЧ 10.

03-05-2018


РИОСВ Шумен отбеляза Международния ден на биоразнообразието с ученици

РИОСВ – Шумен посрещна студенти по повод Деня на Натура 2000

Известни са победителите в конкурса „Гората за децата“

РИОСВ – Шумен проверява чистотата на населените места и общинските пътища

Експерти на РИОСВ – Шумен извършиха 111 проверки през април