Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Студенти от Шуменския университет гостуваха на РИОСВ     Студенти от I, II и IV курс на специалност „Медицинска химия“ в ШУ  „Константин Преславски“ гостуваха на Информационния център на РИОСВ. Експерти представиха трите основни фукции на инспекцията - регулираща, информационна и контролна, чрез които се изпълняват политиките за подобряване състоянието на околната среда .
     Младите химици се запознаха и с работния процес в Регионалната лаборатория към ИАОС и разгледаха апаратурата за анализ на проби от води, почви, въздух и шум в околната среда.

 

08-05-2018


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

РИОСВ – Шумен ще провери изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС

Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 94 проверки през септември

РИОСВ - Шумен отбеляза Европейската седмица на мобилността

Експерти от РИОСВ Шумен с образователни инициативи в Нови Пазар