Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Студенти от Шуменския университет гостуваха на РИОСВ     Студенти от I, II и IV курс на специалност „Медицинска химия“ в ШУ  „Константин Преславски“ гостуваха на Информационния център на РИОСВ. Експерти представиха трите основни фукции на инспекцията - регулираща, информационна и контролна, чрез които се изпълняват политиките за подобряване състоянието на околната среда .
     Младите химици се запознаха и с работния процес в Регионалната лаборатория към ИАОС и разгледаха апаратурата за анализ на проби от води, почви, въздух и шум в околната среда.

 

08-05-2018


РИОСВ Шумен отбеляза Международния ден на биоразнообразието с ученици

РИОСВ – Шумен посрещна студенти по повод Деня на Натура 2000

Известни са победителите в конкурса „Гората за децата“

РИОСВ – Шумен проверява чистотата на населените места и общинските пътища

Експерти на РИОСВ – Шумен извършиха 111 проверки през април