Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ и РЛ – Шумен с инициатива за Световния ден на околната среда          РИОСВ – Шумен и Регионалната лаборатория към ИАОС организираха наблюдение на качеството на природните води и установяване степента на замърсяване с пластмасови отпадъци в лесопарк „Кьошкове“. Инициативата е по повод Световния ден на околната среда – 5 юни, като темата тази година е  „Да победим замърсяването с пластмаси“. В нея се включиха учениците от клуб по екология към „Професионална гимназия по икономика“, Шумен.
        Учениците и експерти взеха водни проби от две точки по поречието на р. Поройна и близка чешма. Те установиха качеството на природните води по показатели PH, електропроводимост, разтворен кислород, температура и др.
           РИОСВ – Шумен подари тениски с лого на всички ученици.

 

 

07-06-2018


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

РИОСВ – Шумен ще провери изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС

Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 94 проверки през септември

РИОСВ - Шумен отбеляза Европейската седмица на мобилността

Експерти от РИОСВ Шумен с образователни инициативи в Нови Пазар