Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Шуменската екоинспекция се погрижиха за 12 птициЕкспертите на РИОСВ – Шумен се погрижиха за 12 бедстващи птици на територията на областите Шумен и Търговище в рамките на месец юни. Те  са изпратени за лечение и доотглеждане в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора.
Голяма част от  птиците са млади екземпляри, паднали от гнездата при летните бури или при първи опити за летене. Най-много са птици от видовете бял щъркел и домашна кукумявка
На електронния сайт на РИОСВ – Шумен можете да получите повече информация за необходимите действия при намиране на бедстваща птица http://www.riosv-shumen.eu/index.php?homepage=6&subnavy=3&act=47

Спасените видове птици са  защитена от Закона за биологичното разнообразие и са  включена в Приложение III на закона. За видовете от приложението се забраняват всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране.

02-07-2018


65 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

РИОСВ – Шумен участва в 43-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

През декември експертите на РИОСВ Шумен са извършили 15 извънредни проверки

ВАЖНО! Водене на публични регистри чрез Национална информационна система

РИОСВ - Шумен посрещна деца от ДГ „Щурче“