Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ-Шумен извърши 124 проверки през юниПрез юни експертите на РИОСВ- Шумен са извършили 124 проверки при които са проверени 110 обекта. От извършените проверки 80  са планови,  а  44  извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 39  предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.През отчетния период са приети и обработени 10 сигнала.
    Общо събрани суми от РИОСВ- Шумен са 10526 лв,  като от текущи месечни санкции са 4443 лв. От наложени наказателни постановления за имуществени санкции и глоби сумите са 6083 лв. Общо 3554 лв. са преведени на общините на чиято територия се намират санкционираните обекти.
През месеца са извършени  пет проверки на площадки с контейнери Б-Б кубове и склад за трайно съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ). Проверките установиха, че няма течове и разпиляване на ПРЗ по прилежащи земни площи,  а Б-Б кубовете са в добро състояние.
    РИОСВ-Шумен е издала 26 наказателни постановления, от които 8 имуществени санкции и 18 глоби. За констатирани административни нарушения са съставени 10  АУАН.

12-07-2018


65 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

РИОСВ – Шумен участва в 43-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

През декември експертите на РИОСВ Шумен са извършили 15 извънредни проверки

ВАЖНО! Водене на публични регистри чрез Национална информационна система

РИОСВ - Шумен посрещна деца от ДГ „Щурче“