Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен участва в „Да изчистим България заедно“       С активната подкрепа и с участието на екоинспекцията, 15-те общини в териториалния обхват на РИОСВ – Шумен се включиха в кампанията на бТВ  „Да изчистим България заедно“. Инициативата обедини гражданите, институциите, бизнеса и неправителствените организации.
       На територията на Шуменска област  са събрани 107,76  тона отпадъци. Доброволците на територията на  област Търговище са събрали 149,04  тона. Най-големи количества отпадъци са отчели общините Търговище – 107,74 т, Върбица – 27,36 т, Омуртаг – 20,8 т, Никола Козлево – 16,42 и Велики Преслав  -14,26 т.
         В кампанията се включиха 9361 доброволци. Най- много участници в кампанията е имало от общините Търговище – 4653, Попово –  1100 и Шумен –  900. Почистени са 664 замърсени обекта.
       Събраните отпадъци в кампанията се транспортираха до регионалните  депа, отговарящи на нормативните  изисквания.

17-09-2018


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

РИОСВ – Шумен ще провери изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС

Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 94 проверки през септември

РИОСВ - Шумен отбеляза Европейската седмица на мобилността

Експерти от РИОСВ Шумен с образователни инициативи в Нови Пазар