Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Работно време на РИОСВ Шумен

 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ

от 0900 до 1730 часа

Телефони за връзка

Обслужване на гражсани и фирми на едно гише: 054/831 954

Деловодство: 054/856 501

КОНСУЛТАЦИИ НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ С ЕКСПЕРТИ НА РИОСВ

всеки ПОНЕДЕЛНИК от 0900 до 1200 часа и от 1230 до 1730 часа

          всеки ПЕТЪК от 1230 до 1730 часа

 


26-07-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.