Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Услуги

 

      При заявяване на услуга в РИОСВ - Шумен НЕ е необходимо да се представят документи, издадени от нашата администрация.

      Административните услуги могат да бъдат заявявани чрез лицензиран пощенски оператор.

      Издаденият по заявената услуга документ се връчва чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на РИОСВ гр. Шумен.

      АНКЕТНА КАРТА за проучване на мнението на потребителите на административни услуги.

      Заявление за заявяване на комплексна административна услуга

      Протокол за заявяване на устна административна услуга

      Заявление за консултация по процедура по УИН/ЕО/ОВОС

      Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РИОСВ Шумен

 

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ

ХАРТА НА КЛИЕНТА

ТАКСИ

ПОС ТЕРМИНАЛ


13-12-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.