Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на РИОСВ Шумен за 2023 г.

 

Месечен отчет към 31.12.2023 г.

Месечен отчет към 30.11.2023 г.

Месечен отчет към 31.10.2023 г.

Месечен отчет към 30.09.2023 г.

Месечен отчет към 31.08.2023 г.

Месечен отчет към 31.07.2023 г.

Месечен отчет към 30.06.2023 г.

Месечен отчет към 31.05.2023 г.

Месечен отчет към 30.04.2023 г.

Месечен отчет към 31.03.2023 г.

Месечен отчет към 28.02.2023 г.

Месечен отчет към 31.01.2023 г.

 


11-03-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.