Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Срокове

 

Задължението е към всички лица, които внасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.

 

Операторите на инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) следва да изготвят и представят информация съгласно Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1, от Наредба №1 от 17.02.2017 г.

 

Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно.

 

Образец на Приложение № 9

 

Преработвателите на озонразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) следва да представят годишен отчет съгласно Приложение № 8 към чл. 34 от Наредба №1 от 17.02.2017 г.

 

Образец на Приложение № 8

 

Ползвателите на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) следва да представят годишен отчет съгласно Приложение № 7 към чл. 33, ал. 1, от Наредба №1 от 17.02.2017 г.

 

Образец на Приложение №7

 

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, следва да изготвят и представят годишен отчет съгласно формата по приложение №6 към чл. 32, ал. 1, от Наредба №1 от 17.02.2017 г.

 

Образец на Приложение № 6

 

Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), следва да представят годишен отчет съгласно формата по приложение  № 5 към чл. 31 от Наредба №1 от 17.02.2017 г.

 

Образец на Приложение № 5

 

 


26-07-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.