Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Издадени разрешителни за дейности с отпадъци през 2019 г.

 

2020-01-03  Решение № 15-ДО-310-02 от 10.12.2019 г. на "Автомагистрали Черно море" АД

2019-12-06  Решение № 15-ДО-285-03 от 05.12.2019 г. на "Ал и Ко" АД

2019-11-01  Решение № 15-ДО-320-01 от 31.10.2019 г. на "Ингаз комерс" ЕООД

2019-09-16  Решение № 15-ДО-272-02 от 16.09.2019 г. на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД

2019-09-05  Решение № 15-ДО-314-05 от 05.09.2019 г. на "Акация трейд" ЕООД

2019-08-21  Решение № 15-ДО-282-01 от 20.08.2019 г. на "Еколенд консулт" ЕООД

2019-08-02  Решение № 15-ДО-320-00 от 02.08.2019 г. на "Ингаз комерс" ЕООД

2019-06-21  Решение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. на "Метарекс" ООД

2019-06-10  Решение № 15-ДО-319-00 от 07.06.2019 г. на "Биолинкс" ООД

2019-05-29  Решение № 15-ДО-315-03 от 29.05.2019 г. на "Еко инвест север" ООД

2019-05-29  Решение № 15-ДО-314-04 от 29.05.2019 г. на "Акация трейд" ЕООД

2019-04-19  Решение № 15-ДО-315-02 от 18.04.2019 г. на "Еко инвест север" ООД

2019-04-05  Решение № 15-ДО-260-05 от 05.04.2019 г. на "Ка метал 2013" ЕООД

2019-03-22  Решение № 15-ДО-318-00 от 21.03.2019 г. на "МБАЛ - Шумен" АД

2019-02-15  Решение № 15-ДО-315-01 от 15.02.2019 г. на "Еко инвест север" ООД

2019-01-25  Решение № 15-ДО-236-01 от 25.01.2019 г. на "Водоснабдяване и канализация" ООД


25-01-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.