Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Натура 2000

 

Натура 2000 в България - полезна информация

Информационна система за Натура 2000 в България

Регистър на защитените зони в териториалния обхват на РИОСВ - Шумен

Оценка за съвместимост:

     - Решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

     - Решения за извършване на оценка за степента на въздействие

     - Решения за прекратяване на процедурата по ОС

     - Архив на решенията, издадени по реда на наредбата за ОС

Консултации с обществеността на Доклад по оценка на степента на въздействие (ДОВОС):

     - На основание на чл. 25, ал. 1 от наредбата за ОС

     - На основание на чл. 16, ал. 2 от наредбата за ОВОС

     - На основание на чл. 20, ал. 6 от наредбата за ЕО

Писма до възложители:

     - Писма по чл. 36, ал. 5 от Наредбата за ОС

     - Писма по чл. 39, ал. 5 от Наредбата за ОС

     - Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС


26-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.