Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Влезли в сила Планове за управление на защитени територии

 

Природен парк "Шуменско плато", приет с Решение № 464/23.06.2011 г. на Министерски съвет, (ДВ, бр. 61/2011 г.)


24-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.