Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Лечебни растения

 

Заповеди

Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки

Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване

Наръчник на експерти, които издават позволителн за събиране на лечебни растения

Права и задължения на билкозаготвителите

Начини и средства за обработка и събиране на билки

Условия, на които трябва да отговарят пунктовете и/или складовете за билки

Коефициенти за превръщане на количествата билки отсвежо в сухо тегло

Образец на справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки

 


19-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.