Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения за извършване на оценка за степента на въздействие

 

Решение № ШУ-12-ОС/2023 г.

Решение № ШУ-01-ОС/2011 г.


05-02-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.