Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Заповеди

 

Заповеди

Заповед № РД-327 от 02.05.2023 г. на Министъра на околната среда и водите за ползване на листно-стъблена маса от Блатно кокиче

Заповед № 60 от 27.02.2024 г. на Директора на РИОСВ-Шумен за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по реда на чл. 10 от Закона за лечебните растения

Заповед РД-99 от 05.02.2024 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на специалния режим за опазване и ползване на лечебни растения

Заповед № РД-346 от 21.04.2022 г. на Министъра на околната среда и водите за ползване на листно-стъблена маса от Блатно кокиче


19-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.