Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

2022 г.

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

Архив за периода от 2005 г. до 2016 г.


27-03-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.