Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

Експерти на РИОСВ-Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда – Шумен извършиха проверка по сигнал за умряла риба в язовир Фисека     Експерти на РИОСВ-Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и  Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда - Шумен извършиха проверка по сигнал за умряла риба в язовир Фисека, “, с. Буховци, общ. Търговище.
     При огледа се установи наличие на 30 – 40 мъртви екземпляри от вида костур по левия бряг на язовира. Не е отчетено оцветяване, специфична миризма и опалесценция на повърхността. В обходения участък не е констатирано изтичане и заустване на отпадъчни води и брегови източници на замърсяване.
     Във връзка със сигнала беше извършена проверка на МПП „Хаддад Милк“ ЕООД, с. Макариополско. От извършеният оглед на лагуните, в които се събират производствените отпадъчни води от мандрата, не се установи изтичане на отпадъчни води към дере, приток на язовира.
     Експерти от лабораторията взеха водни проби от повърхностни води по заявка на БДЧР, които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот ортофосфати като фосфор, общ фосфор и амоняк. Резултатите ще бъдат оповестени веднага след приключване на анализите на водните проби.

10-11-2022


РИОСВ – Шумен обявява десетото издание на конкурса „ЕКО КОЛЕДА“

РИОСВ – Шумен обявява победителите в младежкия конкурс за научно есе

Експерти на РИОСВ-Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда – Шумен извършиха проверка по сигнал за умряла риба в язовир Фисека

Започнаха дейностите по проект „Около нас е красиво“

Експерти на РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха проверка по сигнал за замърсяване на Крива река