Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Съобщения за провеждане на консултации по изготвения доклад/екологичната част на плана/програмата

 

Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Върбица Редакция 2

Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Върбица

Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Смядово

Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Нови Пазар

Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Шумен

Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Върбица

Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка към Общ устройствен план на община Хитрино

Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Никола Козлево

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Каолиново

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Венец

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Нови пазар

Съобщение за ЕО на община Върбица - публикувано на 18.11.2016 г.

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на община Никола Козлево, екологична оценка към него и покана за участие

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на община Каолиново и екологична оценка към него (27.11.2015г.) и покана за участие

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на община Венец, екологична оценка към него и покана за участие

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на общ устройствен план на община Антоново

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на екологична оценка на общ устройствен план на община Велики Преслав


17-10-2017


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.