Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен и БД „Черноморски район“ организират конкурс за Световния ден на водата      РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) организират ученически конкурс за мултимедиен проект (презентация) на тема „Природата за водата“ по повод Световният ден на водата. Конкурсът ще протече в периода 19 февруари – 19 март и има за цел да поощри интереса на учениците към опазването на околната среда, да стимулира творчеството и любовта им към природата, както и опазването и съхранението на водите и.

      В конкурса имат право да участват ученици от 5 - 8 клас, като участието може да е индивидуално и групово. При колективно участие в разработването на един проект могат да участват максимум трима души.
Оценяването на проектите ще се извърши от комисия на РИОСВ – Шумен и БДЧР. Критериите са ясно и точно формулирана теза, личностна позиция, оригиналност и творчески подход към темата. Проектите трябва да са с времетраене до 15 мин и максимален брой слайдове - 20. Те могат да бъдат представени като обикновено слайд шоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео и др. Всяка конкурсна работа трябва да е придружена от следната информация – име на автора/ите, възраст, учебно заведение, адрес за контакти, телефон и име на класния ръководител. Мултимедийните проекти трябва да бъдат изпратени до 19 март на ел. поща на РИОСВ – Шумен на адрес: riosvshn_pr@abv.bg.

     Награждаването ще се извърши на специална церемония на 23 март в Информационния център на РИОСВ – Шумен. Всички участници в конкурса ще получат грамоти, а първите трима специални предметни награди.  Представените в ученическия конкурс творби не се връщат на участниците. Същите ще се използват за издаване на информационно-образователни материали.

Световният ден на водата е обявен от Общото събрание на ООН през 1993 г. От тогава тази дата се отбелязва ежегодно с инициативи по целия свят.

15-02-2018


65 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

РИОСВ – Шумен участва в 43-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

През декември експертите на РИОСВ Шумен са извършили 15 извънредни проверки

ВАЖНО! Водене на публични регистри чрез Национална информационна система

РИОСВ - Шумен посрещна деца от ДГ „Щурче“